História a súčasnosť VKÚ, a.s.

VKÚ Harmanec je značka, ktorá má už viac ako 70 rokov. Vojenský kartografický ústav v Harmanci začal svoju činnosť v roku 1948. Jeho hlavnou činnosťou bola výroba a tlač máp. Celé generácie Čechov a Slovákov používali jeho produkty v školách, aj v bežnom živote. V roku 2002 sa štátny podnik pretransformoval na VKÚ akciová spoločnosť. Na Slovensku mal, čo sa týka máp, takmer úplný monopol. Okrem mapových výrobkov spoločnosť zaradila do svojho vydavateľstva aj školský program, v ktorom realizuje vydávanie a tlač učebníc pre základné a stredné školy . 

26. októbra 2016 odkúpilo kartografickú časť podniku vydavateľstvo CBS spol, s. r. o. z Kynceľovej a založilo novú spoločnosť VKÚ Harmanec, s. r. o. Táto spoločnosť pokračuje od roku 2017 v aktualizácii a vydávaní pôvodnej edície turistických máp Slovenska. Dovtedy utlmená kartografická výroba sa v roku 2017 opäť rozbehla naplno, keď sa spustila aj aktualizácia a vydávanie pôvodnej edície turistických máp Slovenska v mierke 1 : 50 000. Prejdite k mapám VKÚ >

VKÚ, a.s. si ponechala „Školský program“ – tlač školských učebníc a atlasov pre základné a stredné školy.

Pokiaľ sa chcete informovať ohľadne „Školského programu“ kontaktujte zástupcov VKÚ, a.s. na nižšie uvedených kontaktoch.

Kontaktné údaje

VKÚ, a.s.

Harmanec 13
976 03 Harmanec

Kontakt:

Tel.: +421 905 626 652 , +421 905 626 651
E-mail: vku@vku.sk

IČO: 36 047 911
DIČ: 2020089302
IČ DPH: SK2020089302

Zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu, Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 668/S