VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec
VKÚ, akciová spoločnosť
Harmanec
                                       Základné identifikačné údaje
 
Pondelok, 25.06.2018
Meniny má Tadeáš
Dobrý deň
Kartografia Príprava tlače Tlačiareň Licencie Reklama Dopytový formulár Priemyselné využitie Pracovné miesta


Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo
Ešte nie si zaregistrovaný ?
Registrovaný užívateľ má viac možností a výhod.
Zaregistruj sa!
O nás
- Predstavenie
            spoločnosti

- kontakt
- Politika integrovaného systému manažerstva
- Politika pre pridruženie organizácie k FSCE - shop
- registrácia
- nákupný košík
- mapy-katalóg

Predaj
- kontakt
- katalóg 2013
- cenník VKU
- cenník Dajama
- obchodné podmienky
- objednávka VKU

Napíšte nám o
- predaji
- zákazkach
- mapách
- ostatné

O nás

Predstavenie spoločnosti

   VKÚ, akciová spoločnosť, je súkromnou akciovou spoločnosťou. Bola založená dňa 2. 5. 2001 a od 1. 2. 2002 prevzala činnosť Vojenského kartografického ústavu, štátny podnik, Harmanec, ktorú kúpila v rámci jej privatizácie a ktorý bol k 31. 1. 2002 zrušený bez likvidácie. VKÚ, akciová spoločnosť, dňom 1. 2. 2002 prevzala na seba všetky práva a záväzky zo zrušeného Vojenského kartografického ústavu, štátny podnik, Harmanec bez likvidácie.

   VKÚ, akciová spoločnosť pokračuje vo vyše 50-ročnej histórii činnosti Vojenského kartografického ústavu, Harmanec v oblasti tvorby a tlače máp, polygrafického spracovania periodických a neperiodických publikácií a iných tlačovín a vo vydavateľstve máp.

   VKÚ, akciová spoločnosť v súčasnosti je výrobným kartografickým a polygrafickým podnikom a vydavateľstvom máp.

   VKÚ, akciová spoločnosť sa Vám touto cestou predstavuje svojím výrobným zameraním, vydavateľským a obchodným programom a službami.

   VKÚ, akciová spoločnosť dnes predstavuje dynamický celok v tvorivom a výrobnom procese, ktorý je orientovaný na:

      - kartografickú výrobu,
      - polygrafickú výrobu,
      - vydavateľstvo máp,
      - poskytovanie kartografických a polygrafických služieb.

   Vo svojej výrobnej činnosti sa opiera o vysokú odbornú zručnosť a jedinečnosť odbornej profesie svojich zamestnancov. Využíva nové moderné technické prostriedky a moderné digitálne technológie. Naväzuje na bohaté skúsenosti pri tvorbe a tlači vojenských máp. Na zahraničné trhy vyváža viac ako 55 % svojich prác, služieb a výrobkov.

   VKÚ, akciová spoločnosť, je plne k dispozícii Vašim potrebám a záujmom. Bude nás tešiť ich v plnej miere realizovať k Vašej spokojnosti.


   Používateľom mapových výrobkov VKÚ, akciová spoločnosť prajeme príjemné zážitky, šťastnú cestu a veľa nových poznatkov. Našim zákazníkom polygrafických a kartografických prác a služieb prajeme šťastnú cestu do Harmanca k uzatvoreniu príslušných obchodných zmlúv.


   Krédom našej spoločnosti je spoľahlivosť, presnosť, kvalita včasnosť a prijateľná cena.

Kartografická výroba


   Výrobná činnosť VKÚ, a. s., Harmanec v oblasti kartografickej výroby, je zameraná na realizáciu projektov od projekčných a redakčných prác až po konečné kartografické spracovanie. Projekty realizuje v oblasti vojenských máp všetkých druhov, zemepisných a iných atlasov, turistických máp, máp miest, automáp, autoatlasov a iných mapových produktov podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.


   Tvorbu projektov zabezpečuje od roku 1996 digitálnou technológiou. Technológia je využívaná na tvorbu máp nových vydaní, na tvorbu máp z analógových kartografických originálov a na aktualizáciu máp ďalších vydaní. K realizácii digitálnej technológie je používaná najnovšia a najvýkonnejšia výpočtová technika s využívaním špeciálneho kartografického softvéru RASCON, ktorý pracuje ako hybridný v rastrovej a vektorovej forme. Okrem RASCONu sú využívané i ďalšie kartografické softvéry. Na rýchly a kvalitný prenos digitálnych dát slúži ftp server. Výsledným produktom sú rastrové alebo vektorové údaje na kompatibilnom médiu alebo tlačové podklady vyhotovené osvitovým zariadením.


   VKÚ, a. s., Harmanec disponuje redakčnými a kartografickými kapacitami, ktoré patria k jedným z najväčších v Európe. Zákazky zabezpečuje komplexne, kvalitne a v požadovaných termínoch.

Polygrafická výroba

   Výrobná činnosť VKÚ, a. s., Harmanec v oblasti polygrafickej výroby je zameraná na realizáciu zákaziek pre:

      – DTP (Desk Top Publishing) systém (skenovanie, grafické návrhy, osvit). Osvit je možné vyhotoviť na film alebo využiť technológiu CTP (Computer to Plate),
      – tlač:
         • máp a mapových výrobkov všetkých druhov,
         • periodických publikácií (mesačníky, štvrťročníky),
         • neperiodických publikácií (beletrie a iné publikácie),
         • propagačných, reklamných a účelových tlačovín (prospekty, katalógy, plagáty, etikety, pohľadnice, kalendáre a iné)

ofsetovou technikou na päťfarebnom, štvor a dvojfarebných ofsetových hárkových strojoch vrátane technológie Heidelberg do formátu 890 x 1260 mm. Tlač je vykonávaná z tlačových foriem vyhotovených z dodaných filmov alebo digitálnych údajov zaslaných na ftp server s využitím CTP,

      – dokončovacie práce:
         • skladanie máp,
         • špirálové väzby,
         • mäkké väzby (lepené, šité, šité skobami)
         • tuhé väzby (šité, lepené – knižné dosky, mäkčené PVC).

   Všetky zákazky zabezpečujeme komplexne ako generálny dodávateľ v požadovaných termínoch, kvalite a výhodnej cene.

Vydavateľstvo máp


   Vydavateľstvo je organickou súčasťou akciovej spoločnosti. Pod svojim známym logom so skratkou VKÚ Harmanec, vydáva:

      – atlasy sveta,
      – atlasy ortofotomáp a ortofotomapy,
      – mapy a atlasy na turistiku,
      – mapy na cykloturistiku,
      – mapy a atlasy miest,
      – automapy,
      – autoatlasy,
      – všeobecnogeografické mapy,
      – mapy územného a správneho usporiadania Slovenska a politické mapy,
      – školské atlasy,
      – reliéfne mapy,
      – iné mapové výrobky.


   Vydávané tituly sú spracované s využitím najaktuálnejších informácií, modernými a zrozumiteľnými vyjadrovacími prostriedkami. Vysvetlivky v mapách sú vyhotovené vždy viacjazyčne.

Kartografické a polygrafické služby


   VKÚ, a. s., Harmanec ponúka nasledovné služby:

      • skenovanie transparentných a netransparentných podkladov na veľkoformátovom skeneri LSP 120 vo výstupných formátoch *.TIF, *.JPEG a maximálnom rozlíšení do 1 600 dpi,
      • osvitovanie z dodaných digitálnych údajov na veľkoformá-tovom zariadení LSP 120 v maximálnom rozlíšení 1 600 až 3 200 dpi,
      • skenovanie transparentných a netransparentných podkladov na skeneri AGFA DuoScan T 2500 vo výstupných formátoch *.TIF, *.JPEG v maximálnom rozlíšení do 2500 dpi s možnosťou vytlačenia simulovaného Cromalinového nátlačku,
      • tlač z dodaných digitálnych údajov vo formáte *.TIF, *.EPS, *.PDF na veľkoformátovej atramentovej tlačiarni (plotri) HP DesignJet CP 2 500 do maximálneho formátu 880 x 2 700 mm.• tlač z dodaných digitálnych údajov vo formáte *.TIF, *.PDF a iných (podľa dohody) na veľkoformátovej pigmenovej lačiarni (plotri) Epson Stylus PRO 9600 do maximálnej šírky 1 110 mm a maximálnej dĺžky 15 000 mm. Výtlačky sú odolné voči vode, oteru a sú svetlostále voči slnečnému žiareniu,
      • poskytovanie licencií na použitie mapových podkladov a informácií v analógovej alebo digitálnej forme. Digitálne údaje je možné dodať v základných formátoch *.TIF, *.JPG, príp. vo formáte podľa dohody,
      • poskytovanie výrobkov z vydavateľskej činnosti na priemyselné použitie k propagačným účelom iných spoločností.

Kontakty

operátor 00421-48-4198248
fax   00421-48-4198153 
generálny riaditeľ, sekretariát 00421-48-4198257
ekonomický riaditeľ, technický riaditeľ 00421-48-4198336
MTZ, doprava 00421-48-4198258
finančné oddelenie 00421-48-4198450
oddelenie prípravy zákazky, tel./fax. 00421-48-4198339
predaj mapových výrobkov, tel.-fax. 00421-48-4198338

  

vku@vku.sk © 2004, R computer, webmaster(c)rcomputer.skGenerovanie stránky
0.068 sekund